صفحه 2 از 4

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه هایک ویژن HIKVISION DS-7608NI-K2

821,000 تومان

780,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه POE هایک ویژن HIKVISION DS-7616NI-E2/16P

1,388,000 تومان

1,319,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه POE هایک ویژن HIKVISION DS-7616NI-E2/8P

1,076,000 تومان

1,023,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه هایک ویژن HIKVISION DS-7616NI-E2

677,000 تومان

644,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه POE هایک ویژن HIKVISION DS-7608NI-E2/8P

1,024,000 تومان

973,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه هایک ویژن HIKVISION DS-7608NI-E2

613,000 تومان

583,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه POE هایک ویژن HIKVISION DS-7604NI-E1/4P

648,000 تومان

616,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه هایک ویژن HIKVISION DS-7604NI-E1

440,000 تومان

418,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 5 مگاپیکسلی هایک ویژن HIKVISION DS-7216HUHI-F2/N

2,232,000 تومان

2,121,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 3 مگاپیکسلی هایک ویژن HIKVISION DS-7208HUHI-F2/N

1,230,000 تومان

1,169,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 3 مگاپیکسلی هایک ویژن HIKVISION DS-7208HUHI-F1/N

1,090,000 تومان

1,036,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 3 مگاپیکسلی هایک ویژن HIKVISION DS-7204HUHI-F1/N

725,000 تومان

689,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 1080P هایک ویژن HIKVISION DS-7204HQHI-SH

543,000 تومان

516,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 1080P هایک ویژن HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

1,475,000 تومان

1,402,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 1080P هایک ویژن HIKVISION DS-7208HQHI-F2/N

883,000 تومان

839,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 1080P هایک ویژن HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N

779,000 تومان

741,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 1080P هایک ویژن HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N

503,000 تومان

478,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 720P هایک ویژن HIKVISION DS-7208HGHI-SH

644,000 تومان

612,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 720P هایک ویژن HIKVISION DS-7204HGHI-SH

409,000 تومان

389,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر 720P هایک ویژن HIKVISION DS-7216HGHI-F2

1,204,000 تومان

1,144,000 تومان

صفحه 2 از 4